Tedarikçi Çözüm Ortağı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 485935-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile çözüm ortaklığı süreçlerinde paylaştığınız kişisel verilere ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile gerçekleştireceğiniz referanslar aracılığı ile ileteceğiniz bilgi, belgeler ve şirketimizle paylaştığınız bilgiler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

E-posta: [tskbgdkvkkcalisma@tskb.com.tr]

Kep Adresi: [tskbgayrimenkul@hs01.kep.tr]

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

Şirketimiz ile Çalışma Niyetini Olan Şubeler ve Referanslar Aracılığıyla İleten Çözüm Ortağı Adaylarının;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Kimlik
(Ad-Soyad)
Özlük
(SPK Lisans No)
İletişim
(Telefon No, E-posta Adresi)
Mesleki Deneyim
(Özgeçmiş Bilgileri)
Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi. Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Şirketimiz Gerçek Kişi Uzman* Çözüm Ortakları ile Gerçek veya Tüzel Kişi Çözüm Ortaklarının Uzman* Çalışanlarının;

*Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Kimlik
(Ad-Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No, Cinsiyet, SGK Sicil No)
Özlük
(SPK Lisans No, İşe Giriş Çıkış Tarihi)
İletişim
(Adres, Telefon No, E-posta Adresi)
Mesleki Deneyim
(Unvan, Eğitim Bilgileri, TDUB Tecrübe Belgesi Bilgileri)
Diğer
(Rapor Sayısı)
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcılar Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
(Adli Sicil Kaydı)
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Kanunlarda açıkça ön görülmesi Yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcılar Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(Ad-Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No, GSM Hat Bilgisi – Mobil İmza, E-imza)
Özlük
(Diploma Bilgileri)
İletişim
(Adres, Telefon No, E-posta Adresi)
Mesleki Deneyim
(Özgeçmiş Bilgileri, Sertifika Bilgileri)
İşlem Güvenliği
(IP Adres Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgileri)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
(Fotoğraf)
- - - -


Kimlik
(Ad-Soyad)
Denetim / Etik faaliyetlerin yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcılar ve hissedar şirket Denetim, iletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(TCKN/Yabancı Kimlik No, Ad Soyad)
Özlük
(SPK Lisans No)
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yetkili kurum ve kuruluşlar Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


Kimlik
(Ad Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
İletişim
(Adres, Telefon No, E-posta Adresi)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcı ve yetkili kurum ve kuruluş İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


Mesleki Deneyim
(Eğitim Bilgileri)
Özlük
(Gayrimenkul Değerleme Lisans No)
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcı Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Özlük
(Mesleki Tecrübe Belgesi – TDUB)
Mesleki Deneyim
(Mesleki Deneyim)
Kimlik
(Ad Soyad, E-imza)
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Hizmet verilen müşteri banka ve yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcı Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Şirketimiz Gerçek Kişi Uzman Çözüm Ortaklarının (Yukarıdaki Bilgilerine Ek Olarak);

Kimlik
(Ad-Soyad, İmza)
Özlük
(SPK Lisans Belgesi Bilgileri, TDUB Tecrübe Belgesi)
İletişim
(İkametgah)
Mesleki Deneyim
(Unvan, Eğitim Bilgileri)
Finans
(Banka Hesap/Kart Bilgileri)
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcılar Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Şirketimiz Gerçek Kişi Çözüm Ortaklarının (Yukarıdaki Bilgilerine Ek Olarak);

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
 

Kimlik
(Ad-Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No,)
İletişim
(Adres, Telefon No, E-posta Adresi)
Finans
(Banka Hesap Bilgileri)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcılar Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 

Diğer
(Hizmet Verdiği Banka Bilgisi, Rapor Sayısı)
Hukuki İşlem Bilgisi
(İmza Sirkülerinde, Vergi Levhasında ve TTSG ilanlarında Yer Alan Bilgiler)
İletişim
(İkametgah)
Kimlik
(İmza, Nüfus Cüzdanı / Ehliyet, TCKN/Yabancı Kimlik No, Nüfus Kayıt Bilgileri)
Mesleki Deneyim
(Özgeçmiş Bilgileri, Unvan)
Özlük Bilgisi
(Diploma Bilgileri, Mesleki Tecrübe Belgesi – TDUB, SPK Lisans Belgesi Bilgileri, SPK Lisans No)
Görsel ve İşitsel Kayıt
(Fotoğraf)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Sözleşmenin kurulması ve ifası Hizmet verilen müşteri banka Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Finans
(Banka Hesap/Kart Bilgileri)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Sözleşmenin kurulması ve ifası Aktarım yapılmamaktadır. Aktarım yapılmamaktadır.
 

İletişim
(Adres, Telefon/fax, E-posta Adresi)
Kimlik
(Ad Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Sözleşmenin kurulması ve ifası Hizmet verilen müşteri banka ve yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcısı Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Görsel Kayıt
(Biyometrik Fotoğraf)
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
(Adli Sicil Kaydı)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi Açık rıza Hizmet verilen müşteri banka Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 
Kimlik
(Doğum Tarihi ve Yeri)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcısı ve hizmet verilen müşteri banka Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Şirketimiz Gerçek Kişi Çözüm Ortaklarının Uzman Çalışanlarının (Yukarıdaki Bilgilerine Ek Olarak);

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Kimlik
(Ad-Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No, Nüfus Kayıt Bilgileri, Nüfuz Cüzdanı/Ehliyet, İmza)
İletişim
(Adres, İkametgah, Telefon/Fax, E-posta Adresi)
Mesleki Deneyim
(Özgeçmiş Bilgileri, Unvan)
Özlük Bilgisi
(İşe Giriş Belgesi Kayıtları, Diploma Bilgileri, SPK Lisans Belgesi Bilgileri, Mesleki Tecrübe Belgesi -TDUB, SPK Lisans No, Hizmet Dökümü)
Diğer
(Rapor Sayısı, Hizmet Verdiği Banka Bilgisi)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Hizmet verilen müşteri banka Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Kimlik
(Ad-Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
İletişim
(Adres, İkametgah, Telefon/Fax)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcı Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Görsel Kayıt
(Biyometrik Fotoğraf)
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
(Adli Sicil Kaydı)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi Açık rıza Hizmet verilen müşteri banka Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Görsel ve İşitsel
Kayıt

(Fotoğraf)
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Hizmet verilen müşteri banka ve yurt içindeki teknik altyapı sağlayıcı Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.