Tedarikçi Adayı & Tedarikçi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 485935-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin hizmet alımları süreçlerinde e-posta, telefon ve sair süreçler aracılığıyla iletişime geçilerek teklif alımı, sözleşme müzakeresi, sözleşme akdedilmesi, iş ilişkisinin tesisi ve sürdürülmesi süreçlerinde işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz Tarafından Teklif Alınan Gerçek Kişi Tedarikçi Adaylarının;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(E-posta, Adres)
Mal / Hizmet Satın Alım
Süreçlerinin Yürütülmesi
Bir hakkın tesisi Yurt içindeki teknik altyapı
hizmet sağlayıcı
İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi


İş faaliyetlerinin
yürütülmesi


Sözleşme müzakere
süreçlerinde;

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Hukuk İşlerinin Takibi ve
Yürütülmesi
Alenileştirme Yurt içindeki teknik altyapı
hizmet sağlayıcı ve hizmet
alınan avukat
Hukuk İşlerinin Takibi ve
Yürütülmesi İletişim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin
Yürütülmesi

Şirketimiz Tarafından Teklif Alınan Tüzel Kişi Tedarikçi Adayları Çalışanlarının;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(E-posta, Adres)
Diğer
(İşyeri Bilgisi)
Mal / Hizmet Satın Alım
Süreçlerinin Yürütülmesi
Bir hakkın tesisi Yurt içindeki teknik altyapı
hizmet sağlayıcı
İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi

Sözleşme müzakere
süreçlerinde;

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Hukuk İşlerinin Takibi ve
Yürütülmesi
Alenileştirme Yurt içindeki teknik altyapı
hizmet sağlayıcı ve
hizmet alınan avukat
Hukuk İşlerinin Takibi ve
Yürütülmesi


İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi


Saklama ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Şirketimizin Gerçek Kişi Tedarikçilerinin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


İletişim Bilgileri
(E-posta, Adres)
Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı Saklama ve arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad)
Finans
(Banka Hesap/
Kart Bilgileri)
Finans ve muhasebe
işlerinin yürütülmesi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile anlaşmalı banka Finans ve muhasebe işleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
İletişim
(E-posta, Adres, Telefon/Fax)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile anlaşmalı banka Finans ve muhasebe işleri ile iletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
İletişim
(Adres)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile yetkili kurum ve kuruluş Finans ve muhasebe işleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik
(Ad Soyad)
Hukuki İşlem
Bilgisi
(İcra Dosyasındaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İcra Haciz Bilgileri, Dosya Taraf Bilgisi)
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Kanunlarda açıkça ön görülmesi Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile anlaşmalı avukat


Kimlik
(TCKN/Yabancı Kimlik No)
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Bir hakkın tesisi ve kullanılması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile anlaşmalı avukat Hukuk işlerinin takibi ile iletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad)
İletişim
(Adres)
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile anlaşmalı avukat Hukuk işlerinin takibi ile iletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


İletişim
(Telefon)
Kimlik
(Ad Soyad)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Bir hakkın tesisi ve kullanılması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad)
İletişim
(Telefon)
Finans
(Banka Hesap/Kart Bilgileri)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


İletişim
(E-posta)
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad, İmza)
Denetim faaliyetlerin yürütülmesi

İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Denetimi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hissedar şirket Denetim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Tedarikçilerinin Çalışanlarının;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(E-posta, Telefon)
Organizasyon ve etkinlik yönetimi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Mesleki Deneyim
(Unvan)
Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
Organizasyon ve etkinlik yönetimi Alenileştirme Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet alınan avukat Hukuk işlerinin takibi ile iletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad)
İletişim
(E-posta)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile yetkili kurum ve kuruluş Finans ve muhasebe işleri ile iletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Şirketimiz Tedarikçi İmza Yetkililerinin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Hukuki İşlem Bilgisi
(İmza Sirkülerinde,
Vergi Levhasında ve
TTSG ilanlarında Yer Alan
Bilgiler)
Kimlik Bilgileri
(İmza)
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Hizmet verilen müşteri banka Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Hukuki İşlem Bilgisi
(İmza Sirkülerinde,
Vergi Levhasında ve
TTSG ilanlarında Yer Alan
Bilgiler)
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet alınan avukat İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Adres
(Telefon, E-posta)
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet verilen müşteri banka Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(İmza)
Organizasyon ve etkinlik yönetimi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, tarafınızca iletişime geçilmesi esnasında, teklif ve sözleşme süreçlerinde şirketiniz tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

E-posta: [tskbgdkvkkcalisma@tskb.com.tr]

Kep Adresi: [tskbgayrimenkul@hs01.kep.tr]

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.