Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 485935-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizden hizmet alan tüzel kişi müşterilerimizin çalışanları ve gerçek kişi tacir müşteri ve gerçek kişi müşterilerin hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz Gerçek Kişi Müşterilerinin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Gayrimenkul değerleme hizmetlerinde;
Diğer
(Tapu Kayıt Bilgileri)
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad, TCKN / Yabanlı Kimlik No)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta, Web Sitesi)
Finans
(Banka Hesap/Kart Bilgileri)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar İletişim, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 

Finans
(Banka Hesap/Kart Bilgileri)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ile yetkili kurum ve kuruluşlar İletişim, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta, Adres)
İletişim faaliyetlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet alınan avukat Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
İletişim Bilgileri
(Adres)
Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı ve arşivleme hizmeti sağlayıcı ile yetkili kurum ve kuruluşlar İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
İletişim Bilgileri
(Telefon, Adres)
Finans
(Banka Hesap/Kart Bilgileri, Özel projeler değerleme hizmetlerinde; Finansal Kiralama Yolu ile Alınmış Makine ve Ekipmanların Ödeme Planları)
Özel projeler değerleme hizmetlerinde;
Diğer
(Makine, Hat ve/veya Ekipman Parkı Bilgileri, Makine Bilgileri, Yatırım Teşvik Kapsamında alınmış olan Yurtiçi-dışı Makine, Hat ve/veya Ekipman Listesi, Kapasite Raporu, Onaylı Sabit Kıymet Listesi)
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta)
Diğer
(Anket Yanıtları)
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Açık rıza Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No)
Diğer
(Tapu Kayıt Bilgileri)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin yürütülmesi Hakkın tesisi ve kullanılması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 

Kimlik Bilgileri
(Nüfus Cüzdanı/Ehliyet, TCKN/Yabancı Kimlik No)
Finans
(Banka Hesap/kart Bilgileri)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Diğer
(Tapu Kayıt Bilgileri)
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet alınan avukat İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Kimlik
(Adı Soyad)
İletişim
(E-posta)
Denetim faaliyetlerin yürütülmesi

İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Denetimi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hissedar şirket teftiş birimi İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Gerçek Kişi Tacir Müşterilerinin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Gayrimenkul değerleme hizmetlerinde;
Diğer
(Tapu Kayıt Bilgileri)
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta, Adres)
İletişim faaliyetlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet alınan avukat Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(Adres)
Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı ve arşivleme hizmeti sağlayıcı ile yetkili kurum ve kuruluşlar İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad, TCKN/Yabancı Kimlik No, Vergi Kimlik No)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta, Adres)
Finans
(Banka Hesap/Kart Bilgileri, Cari Hesap Bilgileri)
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik Bilgileri
(Vergi Kimlik No)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin yürütülmesi Hakkın tesisi ve kullanılması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik Bilgileri
(Nüfus Cüzdanı/Ehliyet, TCKN/Yabancı Kimlik No)
Finans
(Banka Hesap/kart Bilgileri)
Hukuki İşlem Bilgisi
(İmza Sirkülerinde, Vergi Levhasında ve TTSG ilanlarında Yer Alan Bilgiler)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Diğer
(Tapu Kayıt Bilgileri)
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet alınan avukat İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Kimlik
(Adı Soyad)
İletişim
(E-posta)
Denetim faaliyetlerin yürütülmesi

İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Denetimi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hissedar şirket teftiş birimi İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Tüzel Kişi Müşterilerinin Çalışanlarının;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Kimlik
(Ad Soyad)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hizmet alınan avukat İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Kimlik
(Ad Soyad)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta, Adres)
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta)
Diğer
(Değerlendirmeler)
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Açık rıza Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik Bilgileri
(Adı Soyad)
İletişim Bilgileri
(Telefon, E-posta
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Bir hakkın tesisi ve kullanılması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi


Kimlik
(Adı Soyad)
İletişim
(E-posta)
Denetim faaliyetlerin yürütülmesi

İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Denetimi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı ve hissedar şirket teftiş birimi İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi


Şirketimiz Tüzel Kişi Müşterilerinin İmza Yetkilerinin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı


Hukuki İşlem Bilgisi
(İmza Sirkülerinde, Vergi Levhasında ve TTSG ilanlarında Yer Alan Bilgiler)
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet
sağlayıcı ve hizmet alınan avukat
İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi


Kimlik
(Adı Soyad)
Mesleki Deneyim
(Unvan)
Hukuki İşlem Bilgisi
(İmza Sirkülerinde, Vergi Levhasında ve TTSG ilanlarında Yer Alan Bilgiler)
Hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Bir hakkın tesisi ve kullanılması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet
sağlayıcı
İletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kimlik
(Adı Soyad)
İletişim
(E-posta)
Denetim faaliyetlerin yürütülmesi

İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Denetimi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Yurt içindeki teknik altyapı hizmet
sağlayıcı ve hissedar şirket
Denetim, iletişim, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, tarafınızca iletişime geçilmesi esnasında, teklif ve sözleşme süreçlerinde şirketiniz tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

E-posta: [tskbgdkvkkcalisma@tskb.com.tr]

Kep Adresi: [tskbgayrimenkul@hs01.kep.tr]

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.