Kişisel Verilerin Korunması

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi (“TSKB GD”) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda TSKB GD, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini alır. Bu aydınlatma metniyle TSKB GD kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında müşterilerini şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan terim ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan anlamlarını haizdir.

VERİ SORUMLUSU

TSKB GD, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla müşterilerine ait kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

https://www.tskbgd.com.tr/bize-ulasin/ adresinde yer alan “İletişim Formu” alanının tarafınızca doldurulması neticesinde kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki şartına dayanılarak iletişim formu aracılığı ile iletmiş olduğunuz mesajınızın yanıtlanabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca, ilgili sair mevzuatın izin verdiği ölçüde ve KVKK md. 1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde TSKB GD duyuru, tanıtım, haber, bülten dağıtımı faaliyetlerinin tarafınıza iletilmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

İletişim formu aracılığı ile elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, belirtilen web sayfasındaki iletişim formunun tarafınızca doldurulması yoluyla elde edilmekte ve KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile sebebiyle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde buna itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

gerçekleştirilebilir.

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Adres                           : Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sk. No:2/1 34427 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel                                : 0212 334 50 54

Faks                             : 0212 334 50 35

Eposta                          : degerleme@tskb.com.tr

Ticaret sicil numarası     : 485935

Mersis numarası            : 0859033992100010


Güncelleştirme Tarihi     : 12.08.2021

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.